Culture is the new workplace


Cultuur is ongrijpbaar als de wind. Je kunt er nauwelijks vat op krijgen en het laat zich al helemaal niet sturen. Cultuur ontstaat en zet zich gaandeweg vast in een organisatie. In de relaties tussen mensen en in complexe patronen die met het blote oog vaak onzichtbaar zijn.

Maar nu de wereld in een razend tempo verandert, zitten die ingeslepen patronen ons steeds meer in de weg. We zijn niet zo snel als nodig is. Niet wendbaar genoeg om te kunnen innoveren en mee te bewegen met technologische ontwikkelingen. Ook de aard van het werk zélf verandert. We werken steeds vaker in dynamische teams, dwars door bestaande organisatiestructuren, en stellen bovendien andere eisen aan ons werk. We willen dat het bijdraagt aan iets ‘groters‘, aan iets wat betekenis heeft én geeft. Daarnaast veranderen de maatschappelijke verwachtingen. We eisen dat bedrijven een positieve impact hebben en een actieve rol spelen bij het oplossen van problemen, zoals ongelijkheid en klimaatverandering.

Geen wonder dat de roep om cultuurverandering steeds harder klinkt. Maar als cultuur zich niet van bovenaf laat opleggen en veranderen, hoe dan wel?

Bij The Chalfont Project geloven we dat cultuurverandering begint met het gedrag van een kleine groep dat zich als een virus door de organisatie verspreidt. Niet van bovenaf, maar van binnenuit. We noemen dit Viral Change™.


PROGRAMMA’S

Onze Viral Change™ aanpak

  • De enige echte verandering is gedragsverandering.
  • Als gedrag een virus is, dan zijn uw mensen super-spreaders.
  • Altijd gebouwd op vijf peilers: niet-onderhandelbare gedragingen, peer-to-peer
    netwerken, de informele organisatie, storytelling en gedistribueerd leiderschap.

In plaats van allesomvattende verandermanagementprogramma’s die uw hele organisatie langdurig overhoop halen, creëren wij een sociale beweging. We identificeren het gedrag dat essentieel is voor een duurzaam succes en zorgen ervoor dat het zich kan verspreiden in uw organisatie. Niet door te vertellen hoe iedereen zich “vanaf maandag” moet gedragen, maar door het gewenste gedrag zichtbaar te maken in het werk en in de relaties tussen mensen. Want alleen zo kan het zich verspreiden en verankeren in het collectieve geheugen van uw organisatie.

Over Ons

Wij zijn The Chalfont Project en ontwerpen organisaties die goed zijn voor mensen. Met ‘goed voor mensen’ bedoelen we dat zij betekenis kunnen vinden in en geven aan hun werk — individueel en met elkaar.

In ons denken en onze manier van werken staat gedragswetenschap centraal. In plaats van verandering op te leggen, brengen wij een sociale beweging op gang. Waar nodig, nemen we belemmeringen weg en ontwerpen en implementeren we processen, structuren en manieren van werken die wél behulpzaam zijn. Een ander belangrijk onderdeel van ons werk is het management bewust te maken van hun rol en hoe zij omstandigheden kan creëren die verandering niet alleen mogelijk maken maar ook stimuleren.

Maar wat we ook doen, ontwerpen of implementeren, de enige echte duurzame verandering is het resultaat van gedragsverandering die begint bij een kleine groep mensen en zich verspreid over uw organisatie.

Global reach, local presence

The Chalfont Project is opgericht door Leandro Herrero en werkt met organisaties over de hele wereld, van klein tot groot. In Nederland en België wordt The Chalfont Project geleid door Mark Storm. Ons volledige team vindt u hier.

Wilt u graag in contact met ons komen of een brochure ontvangen, vul dan het onderstaande formulier in:


+31652092271
Mark Storm

Nederland